vj_9l20fzj0-modestas-urbonas

Techniek en Humaniek II

Algemeen

In een maatschappij waarin techniek een belangrijke rol is gaan spelen is een verantwoordelijke omgang met haar verworvenheden en ontwikkelingen meer dan noodzakelijk.
Een studie ‘Humaniek’ waarin de student met ‘humaniteit’ c.q. verantwoordelijkheid, respect … voor de ANDER c.q. voor het ANDERE wordt ‘geconfronteerd’ en vooral ook wordt ‘gesensibiliseerd’ ligt aldus vooral in relatie tot de studie van wetenschap en techniek voor de hand. Een ANDERE samenleving heeft ‘humane’ wetenschappers en technici nodig!
Kennis en competenties op het terrein van de ‘humaantechnologie’ zijn wezenlijke fundamenten ten behoeve van de ons ‘geschonken’ aarde waarop we met meer verbondenheid belangrijke stappen kunnen zetten op weg van een ‘oppervlakkige’ samenleving naar een echte ‘gemeenschap’….

Specifiek

Het ‘humanisch’ beoefenen en toepassen van technologische wetenschap is vanuit het perspectief om naar deze waarachtige SAMENleving te streven alsook om op deze weg te blijven een belangrijk aspect in een maatschappij waarin techniek een steeds grotere rol is gaan spelen, en zal blijven spelen.
In de module ‘Techniek en Humaniteit’ wordt aan de hand van voorbeelden gekeken hoe wetenschap en technologie onze maatschappij beïnvloeden en in het bijzonder hoe – dankzij de bewustmaking van en het onderzoek naar de humane eigenschappen en kwaliteiten daarbinnen – de relaties en aanpak zodanig kunnen worden ver-ANDER-d dat we ons met zijn allen op deze aarde GOED voelen.
Dit ook dankzij en met behulp van een ‘humane’ techniek, waarin technicus, ontwikkelaar en onderzoeker mensgeoriënteerde competenties gebruiken en humane instrumenten en middelen
toepassen om te komen tot nieuwe en verbeterde toepassingen. Centraal hulpmiddel daarbij is het dialogische gesprek, waarin de verbondenheid met de ANDER tot uiting komt, en waarin samen
oplossingsrichtingen worden verkend.
Tijdens de propedeusefase komen thema’s en nieuwe inzichten uit de filosofische fundamenten van wetenschap en techniek aan de orde die de relatie tussen techniek en de mens bepalen, en die soms vergaande consequenties hebben voor het nastreven van humaniteit..
Bijvoorbeeld de scheiding tussen subject en object die niet meer houdbaar blijkt, de teloorgang van de rationele benadering, en het sociaal construct van wetenschappelijk verkregen kennis.