rcaNUh3pQ9GD8w7Iy8qE__DSC0940

Gezondheids­wetenschappen: Organisatie, Gezondheid en Humaniek

Algemeen

In het licht van de toenemende inspanningen tot besparingen geraken management en leiding in ondernemingen en organisaties in een spanningsveld met betrekking tot een humane omgang met
elkaar en met de ander. Het gaat gewoonweg bijna enkel nog om het economisch BESTAAN; weinig of nauwelijks nog om een humaan, humaniserend MET ELKAAR ZIJN.

Specifiek

De studierichting ‘Gezondheidswetenschappen: organisatie, gezondheid en humaniek’ wil het vakgebied binnen de studie Humaniek7 dan ook zo inrichten dat een bewuste discussie plaats vindt
over de humane aspecten in de organisaties. Bij deze overweging worden humanisch-organisatorische aspecten in de praktijk gebruikt. Hierbij staan respect en zorgzaam omgaan met de ander (waarbij ook aspecten als arbeidstijd, werkkracht, geld, technologie …) centraal.
Op deze manier bestaat de kans om de medewerkers bij bedrijfsdoelstellingen, planning, besluitvorming, realisering en toetsing vooral voor humanische en humane aspecten te sensibiliseren.