desktop

Sleutelcompetentie: Strategieën en technieken ter bevordering van geestelijke prestaties

Algemeen

De studie humaniek vereist een algemene oriëntatie op zich zelf en de medemens. Als werktuigen van deze oriëntatie dienen o.a. cognitieve kennis, kennis over organisatie en communicatie om een wederzijds begrip van de medemens en zijn leefwereld te kunnen ontwikkelen.
Neurale basiskennis is een kernelement van de humaniek, omdat daarmee causale verbanden van de basisbehoefte der verbondenheid met de ander mensen inzicht verschaffen en humaan handelen mogelijk maakt.

Specifiek

De module ‘Sleutelcompetentie: Strategieën en technieken ter bevordering van geestelijke prestaties’ dient uiteindelijk ertoe, basale functies en structuren van ons denkapparaat te onderzoeken, zij vormen de vereisten voor communicatie, gevoelens en empathie. Deze capaciteiten zijn wederom de voorwaarden tot een niveau van verbondenheid met de ander.
In de uit te werken systematiek gaat het daarbij om anatomische, structurele en psychische condities als humanica te identificeren en toe te passen.