fo5dtm6id1y-mr-cup-fabien-barral

Antropologie onder het gezichtspunt der Humaniek

Algemeen

De klassieke antropologie – in het kader van de wetenschap der humaniek – houdt zich bezig met het wezen van de mens zich onderscheidend van andere levensvormen of als drager van een specifieke bekwaamheid. Zo ontstaat een mensbeeld. De ontwikkeling van de definities, waarmee mensen worden geconfronteerd, strookt met de toenemende complexiteit van de maatschappij. In de zin van een humane omgang met de ander staat de antropologie voor nieuwe en interessante vraagstukken.

Specifiek

De module ‘Antropologie onder het gezichtspunt van de humaniek’ toont exemplarische standpunten der antropologie als humanica en hun mensbeelden teneinde dichter bij een open humaniek in antropologische zin te komen. Doel zal hierbij zijn de door hem zelf bepaalde, open mens, ver van het categoriale denken. De studenten krijgen een overzicht van de moderne antropologie, de
mensbeelden die uit de onderscheiden standpunten ontstaan en de hieruit resulterende ethische problemen die door een humanische aanpak opgelost worden. De nagestreefde humane omgang met elkaar wordt pas mogelijk in de zin van humaniek.