2tlasvhqil0-eutah-mizushima

Productiviteit en Humaniek

Algemeen

Productief handelen is een centraal element in het leven van mensen en in hun sociale en economische leefwereld en hun instellingen. Het bekijken van productiviteit onder het aspect van het
humane en in relatie tot humaniek alsmede wetenschap en kunst, zich bezig houdend met het humane, beoogt een afstemming van menselijk handelen, op een maatschappij, waarin het verantwoordelijk omgaan met de ander centraal staat. In de context van de module is de relatie tot productief handelen in positieve en negatieve vormen bijv. vrijwilligerswerk v. consumptie) primair.

Specifiek

Productiviteit wordt bepaald door het effectief gebruik van immateriële bronnen (zinvolheid, ideeën, weten, concepten, informatie, tijd, energie etc.) en materiële bronnen (arbeidskracht, grond- en werkstoffen, technologische producten, geld etc.). Centraal staat de vraag naar geschikte – op humaniteit gerichte (humanische) – instrumenten en vormen waarmee individuen en instellingen
humaan productief kunnen zijn. Een sensibilisering voor humanisch-humane competenties en hun opbrengst spelen daarbij een beslissende rol als leerdoel en uitgangspunt voor de vormgeving van een humaan productieve maatschappij. Als humanische instrumenten vormen zij een concrete kans om de nodige matschappelijke ontwikkelingsbehoeften te dekken.