qyw_0tb3rwy-sticker-mule

Didactiek en Humaniek

Algemeen

In onze maatschappelijke ontwikkeling dreigt het oog voor het humane in alle deelgebieden steeds meer verloren te gaan. In deze samenhang zou uit humaan maatschappelijke redenen ook het
vormingsproces zo ingericht moeten zijn dat het impliciet en expliciet wezenlijk ertoe bijdraagt via het onderwijssysteem de noodzakelijke waarden van een humane maatschappij te manifesteren.
De studierichting ‘Didactiek en Humaniek’ wil het vakgebied der didactiek binnen de studie ‘Humaniek’8 zo inrichten dat een bewuste sensibilisering voor humane aspecten of tot een
overeenkomstige humanische competentieontwikkeling (humanica) in theorie en praktijk van het onderwijs-/leerproces plaats vindt.

 

Specifiek

Daarbij gaat het met name erom aan de ontwikkeling van het kind, de jonge mens alle humaan didactische en humaan pedagogische aandacht te schenken. Het blijvende gesprek in relatie tot de
humane kennis en competenties ligt daarbij op het vlak van de dialogische activiteit, waarbij in deze zin de dialoog dus een wezenlijk humanicum genoemd moet worden. Ook de ethische en esthetische aspecten van het onderwijs-/ leerproces, het respect en de achting voor en de waardering van de ANDER zijn in deze context van het grootste belang.