7crb2ccrmpo-andrew-neel

Human Corporate Communication

Algemeen

De externe en interne ondernemingscommunicatie zijn belangrijke sleutelcompetenties voor het economisch, maar ook voor het sociologisch-sociale ondernemingssucces.
In het tijdperk van toenemende globalisering en de daarmee gepaard gaande oververzadiging van de markten stijgt de druk voor ondernemingen en hun werknemers. Dit heeft directe uitwerkingen op de ondernemingscommunicatie en haar economische focus. Helaas zijn humanische aspecten en inzichten geen elementair bestanddeel van de besluitvorming voor dialoog en communicatie in en door ondernemingen.
De mogelijkheden van de humaniek in te zien en de daar geleerde humanica te gebruiken, zouden een andere, juist humanere mentaliteit in de ondernemingscommunicatie mogelijk maken.
Positieve psychische en fysische communicatie-effecten bij medewerkers, collega’s, klanten en andere adresseerden zouden daarbij binnen de ondernemingsstructu(u)ren bereikt worden.

Specifiek

De module moet inzicht in de diverse wetenschaps- en besluitvormingsgebieden van de interne en externe ondernemingscommunicatie geven, rekening houdend met humanische aspecten en
inzichten en ook met de bruikbaarheid van humanica. Er wordt de student verdere kennis op het gebied van ondernemingscommunicatie geboden en vormt zo een aanvulling op de module ‘Human Business Administration’.