tumblr_mnh17lfd9R1st5lhmo1_1280

Wetenschappelijke Methodiek II Kritisch schrijven en presentatie

Algemeen

In de wetenschap van de humaniek spreekt het voor zich dat het gebruik van humanica voor de vorming en formulering van wetenschappelijke gedachten in de zin van een humanische verhande –
ling tot uitdrukking komt. Dat betekent dat in wetenschappelijke werkstukken met fenomenen als verbondenheid, verantwoordelijkheid, respect en de relatie tot de ‘ander’ rekening wordt gehouden.
In deze context past ook de methodiek van wetenschappelijk werken te kennen en te kunnen gebruiken als mede mondelinge presentaties van vooraf bepaalde lengte te kunnen uitwerken en vrij
te reciteren.
Het in staat zijn om een kritische discussie te voeren over de eigen presentatie en daarbij de humanica niet te veronachtzamen wordt als belangrijk deel van een wetenschappelijke bijdrage gezien.
Dit houdt het aanleren van een consequente afstemming van de schrijver op de lezer in, waarbij de humanica als werktuigen van het humane worden benut.

Specifiek

De studenten leren het opstellen van schriftelijke wetenschappelijk gefundeerde artikelen en werkstukken door de volgende …