owbh9a8yi2i-austin-neill

Media-ethiek en Humaniek

Algemeen

Wij zijn allen gebruikers van media, ontvangers en producenten van nauwelijks opdrogende informatiestromen. Wij behoren allen een mening te hebben over alles en iedereen.
De module ‘Media-ethiek en Humaniek’ is zo samengesteld dat vragen die door het gebruik van moderne media te stellen zijn, op hun humanische mediapraktijk en -toepassing onderzocht kunnen worden. Het onderwijs zal ertoe leiden om verantwoordelijk met media om te gaan en hun humanische kern niet te verloochenen.

Specifiek

De studenten krijgen zicht op de mediavormgeving in beeld en toon en leren een behoedzaam omgaan met de humane vormgeving van informatie en het vrijgeven ervan.