map

Praktische Ethiek tegen de achtergrond van Humaniek

Algemeen

De humaniek houdt zich, anders dan bij de natuurwetenschappen, in de kern bezig met waarde – problemen en de concrete vertaling hiervan naar algemeen maatschappelijke situaties. Hierbij wordt niet alleen een antwoord gegeven op wat ‘goed’ of ‘slecht’ is, maar ook hoe men een ‘goed leven’ leidt, en wat de zin is van het leven.
Praktische ethiek vormt dus een belangrijk uitgangspunt binnen de wetenschap der Humaniek en wordt zo een mede-belangrijke competentie van maatschappelijk handelen, een verdere basis van
elke wetenschap die zich met mensen bezig houdt.

Specifiek
De module ‘Praktische ethiek tegen de achtergrond van de Humaniek’ is zo opgebouwd dat de studenten niet alleen ethische grenssituaties als zodanig leren kennen, maar ook de competentie
verkrijgen hiermee om te gaan.
Daarbij moet het dialogische proces worden benadrukt om een oordeel tegen de achtergrond van de Humaniek te vellen. Niet het resultaat zal als categorisch oordeel doorslaggevend zijn, maar de
dialoog die tot dit oordeel leidt.
Door deze discursieve aanpak blijven de oordelen modificeerbaar, zijn niet voor nu en altijd vastgelegd maar kunnen en moeten, geheel in de zin van de humaniek, variabel blijven.