hjwkmkehbco-alvaro-serrano

Humaniek en Recht

Algemeen

In het kader van een studie Humaniek waarin het gaat om het vinden van handvatten, die leiden tot een humaan ‘optreden’ in de toekomst door de afgestudeerde, heeft de rechtswetenschap een
wezenlijk rol, omdat deze vele humanische aanknopingspunten geeft. Tegen deze achtergrond dringt de vraag zich op welke waarden en normen er als humanica in de rechtswetenschap te vinden zijn, naast de vraag hoe wetten en regels te hanteren binnen een humane samenleving.

Specifiek

Binnen de diverse geledingen van het recht – zoals rechtsfilosofie, rechtshistorie, rechtssociologie –  wordt naar humanische instrumenten waarmee het recht bijdraagt aan een humane samenleving. Dit betekent dat deze instrumenten in relatie tot die samenleving met regelmaat opnieuw worden onderzocht, geanalyseerd, geïnterpreteerd en als gevolg hiervan met bijgesteld inhoud worden gehanteerd. Dit met als doel verdragen, wetten en andere juridische regels als humane instrumenten in te zetten.
In deze module wordt aan de hand van rechts actuele voorbeelden wordt onderzocht hoe recht en humanica onze maatschappij beïnvloeden, waarbij de dialoog als humanicum bij uitstek een
wezenlijke rol speelt