Werner Janssen

De in Mönchengladbach (D) geboren, gepromoveerde en gehabiliteerde filosoof, taal-, literatuur, cultuur- en geesteswetenschapper is intendant van het Internationale Festival van de Dialoog EURIADE.
Hij was werkzaam aan meerdere universtiteiten, houdt inleidingen en lezingen m.b.t. filosofie, cultuur, wetenschap.
Samen met ANDEREN ontwikkelde/ontwikkelt hij – dit o.a. op basis van het “dialogische pricipe van de filosoof Martin Buber – de nieuwe wetenschap der HUMANIEK.
Onder het pseudoniem Heinz Hof schrift hij verhalen en gedichten.