De Martin Buber Academy for Humanics

Leven in verbondenheid

Studierichting Bachelor voor Humaniek

Martin Buber Academy for Humanics – MBAfH

Je voelt met de aarde, de medemens, de cultuur verbonden?

Dan studeer HUMANIEK. Een nieuwe wetenschap, waarbij docenten en studenten samen op weg gaan om het HUMANE, om HUMANITEIT op “onze” aarde te doorgronden en vooral voor ons  te behouden. 

Dit tot welzijn van ons ALLEN. 

 

Informatiedagen

Wat:   

Inleiding in de studie HUMANIEK, het oriënteringsjaar en de colleges.
Het gaat erom te tonen, te ervaren waar en hoe de “humanische” krachten in de verschillende wetenschappen te vinden en vooral toe te passen zijn.

Wanneer:   

1 juni of 6 juli om 12.00 uur

Info:   

+491781815795 of +31655165966

Programma:

12:00  ontvangst

12:15  Inleiding in de Humaniek en haar profielen “Natuur”, “Mens” en “Cultuur”

12:45   Pauze 

13:15  Docenten presenteren hun module in relatie tot de begrippen “Onze wereld”, “Wij mensen”, “Onze cultuur”     

14:30 Vragen van de deelnemers