Privacy Policy

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de basisverordening voor gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is:

Stichting Martin Buber Academie voor Geesteswetenschappen

Heyendallaan 82 
6464 EP Kerkrade

Telefoon: 0031 (0) 45 5717581 
KVK Kamer van Koophandel Nederland: 56449240

Standaard Bedrijfsindeling (SBI): 6420

E-mail: info@martinbuberacademy.eu | Internet: www.martinbuberacademy.eu

Je slachtoffers rechten

U kunt altijd de volgende rechten uitoefenen onder de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw opgeslagen gegevens en hun verwerking,
 • Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens,
 • Verwijderen van uw opgeslagen gegevens,
 • Beperking van gegevensverwerking, als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens bij ons en
 • Dataportabiliteit, als u akkoord bent gegaan met de gegevensverwerking of een contract met ons hebt ondertekend.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken met ingang van kracht voor de toekomst.

U kunt altijd met een klacht contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit is afhankelijk van de staat van uw woonplaats, uw werk of de vermeende inbreuk. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-openbare ruimte) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.html .

Doeleinden van gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:

 • U hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven
 • de verwerking is vereist om een ​​contract met u af te sluiten,
 • de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen,

verwerking is noodzakelijk om legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een doorslaggevend gerechtvaardigd belang heeft bij het niet vrijgeven van uw informatie.

Verwijdering of blokkering van gegevens

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. Daarom slaan wij uw persoonlijke gegevens alleen op zolang dit nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of zoals voorzien door de verschillende bewaartermijnen voorzien door de wet. Na het stopzetten van het respectievelijke doel of het verstrijken van deze termijnen, worden de overeenkomstige gegevens routinematig en volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

Algemene informatie verzamelen bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, registreert een cookie automatisch informatie van algemene aard. Deze informatie (serverlogbestanden) bevat informatie over het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is alleen informatie die geen conclusies over uw persoon toelaat.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de inhoud van door u gevraagde webpagina’s correct af te leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Ze worden met name verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een probleemloze verbinding van de website,
 • Zorgen voor een vlot gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeemveiligheid en stabiliteit ook
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang voor de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u te trekken. De ontvanger van de gegevens is alleen de verantwoordelijke instantie en mogelijk de verwerker.

Anonieme informatie van deze aard kan door ons statistisch worden beoordeeld om onze website en de onderliggende technologie te optimaliseren.

koekjes

Net als veel andere websites gebruiken we ook zogenaamde „cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden overgebracht van een websiteserver naar uw harde schijf. Dit geeft ons automatisch bepaalde gegevens, zoals: IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of om virussen naar een computer over te brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen we navigatie vergemakkelijken en de correcte weergave van onze websites mogelijk maken.

In geen enkel geval zullen de door ons verzamelde gegevens worden doorgegeven aan derden of zal een koppeling met persoonlijke gegevens worden gemaakt zonder uw toestemming.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment deactiveren via de instellingen van uw browser. Gebruik alstublieft de hulpfuncties van uw internetbrowser om te weten hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

SSL-encryptie

Om de beveiliging van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we geavanceerde coderingstechnieken (zoals SSL) via HTTPS.

opmerkingen zijn

Als gebruikers opmerkingen achterlaten op onze website, worden ze ook opgeslagen op het moment dat ze worden gemaakt en wordt de gebruikersnaam eerder gekozen door de bezoeker van de website. Dit is voor onze veiligheid omdat we kunnen worden vervolgd voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is gemaakt.

contact

Als u vragen van welke aard dan ook heeft, neem dan contact met ons op via e-mail of contactformulier, geef ons uw toestemming om contact met ons op te nemen. Dit vereist de specificatie van een geldig e-mailadres. Dit dient voor het toewijzen van het verzoek en het daaropvolgende beantwoorden van hetzelfde. De specificatie van verdere gegevens is optioneel. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen. Na het voltooien van het verzoek zult u automatisch persoonlijke gegevens verwijderen.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (volgende: Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, dat wil zeggen tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-informatie.

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn de evaluatie van het gebruik van de website en het samenstellen van rapporten over activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en internet, zullen andere gerelateerde diensten worden aangeboden. De verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de exploitant van de website.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden gedownload door de browserinvoegtoepassing te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: Browser toevoegen aan om Google Analytics uit te schakelen .

Als aanvulling op of als alternatief voor de invoegtoepassing voor de browser, kunt u het volgen door Google Analytics op onze pagina’s voorkomen door op deze link te klikken . Een opt-out-cookie zal op uw apparaat worden geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics deze website en deze browser in de toekomst verzamelt, zolang de cookie maar in uw browser is geïnstalleerd.

Scriptbibliotheken gebruiken (Google Webfonts)

Om onze inhoud correct en visueel aantrekkelijk te maken in browsers, gebruiken we scriptbibliotheken en lettertypenbibliotheken op deze website. Bijvoorbeeld Google Webfonts ( https://www.google.com/webfonts/ ). Google-weblettertypen worden overgebracht naar de cache van uw browser om meerdere keren laden te voorkomen. Als de browser geen Google Web-lettertypen ondersteunt of toegang verbiedt, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.

De aanroep van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de beheerder van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk – maar momenteel ook onduidelijk of en zo ja voor welke doeleinden – dat exploitanten van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekexploitant Google is hier te vinden: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Maps gebruiken

Deze website maakt gebruik van de Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Google raadpleegt u de Privacykennisgeving van Google . Daar kunt u ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen in het privacycentrum.

Klik hier voor gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens met betrekking tot Google-producten.

Ingesloten YouTube-video’s

Op sommige van onze websites plaatsen we YouTube-video’s. De exploitant van deze plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer je een pagina bezoekt met de plug-in van YouTube, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. YouTube wordt op de hoogte gehouden, welke pagina’s u bezoekt. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. Dit kan worden voorkomen door u vooraf af te melden bij uw YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie verzamelen over het gedrag van gebruikers.

Iedereen die de opslag van cookies voor het Google-advertentieprogramma heeft uitgeschakeld, hoeft dergelijke cookies niet te verwachten, zelfs niet wanneer YouTube-video’s worden bekeken. YouTube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in de browser blokkeren.

Raadpleeg het privacybeleid van de provider op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ voor meer informatie over gegevensbescherming op YouTube.

Sociale plug-ins

Wij bieden u de mogelijkheid om op onze website zogenaamde „social media buttons“ te gebruiken. Om uw gegevens te beschermen, vertrouwen we tijdens de implementatie op de oplossing „Shariff“. Als gevolg hiervan zijn deze knoppen alleen op de website geïntegreerd als een afbeelding die een koppeling bevat naar de bijbehorende website van de knopaanbieder. Door op de afbeelding te klikken, wordt u doorgestuurd naar de diensten van de betreffende provider. Alleen dan worden uw gegevens verzonden naar de betreffende provider. Als u niet op de afbeelding klikt, is er geen uitwisseling tussen u en de providers van de sociale media-knoppen. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de sociale netwerken is te vinden in de respectievelijke gebruiksvoorwaarden van de respectieve providers. Meer informatie over de Shariff-oplossing is hier te vinden: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

We hebben de socialemediaknoppen van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd:

Wijziging van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen om altijd te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan te brengen in onze services in het privacybeleid, zoals de introductie van nieuwe services. Uw nieuwe bezoek zal worden onderworpen aan het nieuwe privacybeleid.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als je vragen hebt over privacy, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de privacy in onze organisatie:

Het privacybeleid is gemaakt met de privacystatementsgenerator van activeMind AG .